Thứ Bảy, 21 tháng 5, 2011

Lời Hối Lỗi

Em về hối lỗi ôi đã muộn
Kéo ngày chỉ còn lại hư không
Anh đi vàng úa ưu tư mỏi
Em ngậm trái sầu .. lắng từ tâm 

Em ươm chút nắng về hong vội
Môi nào đã đắng nát thương đau
Em qùy sám hối mong chiều lại
Để sót trong nhau một ráng hồng 

Hay anh đã khép vào vỏ ốc
Còn em lẩn quẩn kiếm ngày xa
Cát đêm vẫn ướm lời của biển
Sao buồn gợi mãi .. vấn hoài nghi ?

Anh ơi .. mở cửa em vào với
Để tay gối mộng ..đan mây gọi
Thời gian chẳng đợi em đã hiểu
Một chút mưa thôi cũng xóa nhiều

Hãy cho em rót vào thơ lạc
Dù thóang cảm thông cũng đủ rồi
Cho em bên cạnh ngày còn bóng
Soi buổi chiều rơi .. nắng sắp tàn ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét