Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

Tình Cờ

Ta biết nhau tình cờ
Duyên qua một mùa thơ
Ta bỡn trăng cõng gió
Chở đầy mộng trên tay
Ta tìm nhau trong cõi
Mơ hồ và nguyên khôi
Em về khơi tình vội
Ta vật vờ vớt sao ..

Sáng


Sáng mặt tri đi vắng
Sương nhẹ gót thẹn thùng
Mơn man trên cỏ mượt
Hồn bỏ ngỏ đi hoang
 
Sáng mơ anh qua phố
Mây quấn quýt thật gần
Ly cafe ngọt đậm
Thèm tê buốt bờ môi

Gió như thoáng vô tình
Vuốt ve trên làn tóc
Gởi nụ hôn bay theo
Ngày thả ngược tóc lơi

Sáng ngắm gió vờn mây
Cụm nào tan vội vã
Trong ta chút ngậm ngùi
Đời vật vã ngược xuôi