Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

Tình Cờ

Ta biết nhau tình cờ
Duyên qua một mùa thơ
Ta bỡn trăng cõng gió
Chở đầy mộng trên tay
Ta tìm nhau trong cõi
Mơ hồ và nguyên khôi
Em về khơi tình vội
Ta vật vờ vớt sao ..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét