Thứ Tư, 9 tháng 10, 2013

Vỡ Tung


Vỡ tung lồng ngực, vỡ tung tôi
Ba đã về trời, đã ngàn khơi
Đất nứt làm đôi, tôi ngụp lặn
Bể cạn sao hồn đuối hụt hơi?
 
Ý tưởng rã rời, hồn hỗn loạn
Níu kéo nụ cười ánh mắt Ba
Dòng sông đã rẽ ngăn hai lối
Tôi đứng trông vời khóc người xa

1 nhận xét: