Chủ Nhật, 7 tháng 9, 2014

Kiếp Người


Rồi cũng qua, một kiếp,
Cười, khóc, hận, khổ đau.
Nhân sinh một kiếp cũng yên bình.
Người đi, cánh cửa sau lưng khép.
Người ở lại, khổ lụy cánh cửa đời ..


 

3 nhận xét: