Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

Biển Đông Dậy Sóng


Chiều
Qua chiều
Con nhìn về
Quê mẹ xa xăm
Nghe Biển Đông dậy sóng
Nước mắt chảy ngược vào tim
Thương quê hương lầm than tăm tối
Người đọa đày người ngục tù oán than
Người bắt bớ người yêu nước chống xâm lăng
Bao nhiêu năm Biển Đông thuộc nước Việt
Sao bây giờ im tiếng làm ngơ
Cùng đứng lên toàn dân tiến
Dành tự do dân chủ
Dẹp loạn ngoại xâm
Biển Việt Nam
Việt Nam
Ơi

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét