Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

Hạt Đọng

Sáng có cơn mưa nhỏ
Rơi từng hạt mong manh
Đọng trên cành lá biếc
Anh có về hay chưa?
Em mơ nhìn hạt đọng
Trên vai anh sương mỏng
Để nghe hồn long lanh
Vỡ òa nửa ngày phai
Sáng lướt trên giòng nhạc
Quyện lẫn từng giọt rơi
Mưa đọng trên mái ngói
Mưa xoa dịu tình đau
Sáng café chưa anh
Có nghe môi lịm ngọt
Một chút hương ban tối
Điểm ngày dài trong xanh?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét