Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

Rồi Một Ngày

Rồi một ngày nắng cháy trên đồng hoang
Đất khô cằn rời rã, ngóng chân mây
Vọng chút gió nào đưa về mòn mỏi
Cuối góc trời ráng ngã bóng mênh mông

Rồi một ngày mưa dầm làm cỏ mục
Lá úa màu thơ thẩn, hạ đã sang
Vén mây tìm làn hơi còn vương vấn
Cho nắng hồng lơi nhẹ thoáng heo may

Rồi một ngày tay đan tay rời rạc
Thơ không về, cung lạc, phím héo hon
Nốt nhạc xưa không còn ai ngân khúc
Rêu phủ buồn phong kín đàn vô âm

Rồi một ngày, một ngày không chờ đợi
Bão xoáy tròn cuốn hút thuyền trôi xa
Bến thẩn thờ hạt sầu dâng mi rủ
Hoang vắng về tóc nhạt đọng thiên thu

Rồi có ngày thuyền trôi về bến cũ
Mái chèo xưa còn khắc khoải hải hồ ?
Giòng nước trôi có bao giờ chảy ngược
Chỉ cạn dần theo nhịp tiếng thời gian !

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét