Thứ Ba, 5 tháng 4, 2011

Vọng

Khuya .. thao thc
Mt môi nghe v òa
Vng mt thoáng
Hương đng còn trong đêm
Khuya .. trăn tr
Da tht ca nhàu môi
Bàn tay ln
Ht chui tiếng hư thinh
Khuya .. còn đó
Trên c thơm mượt mà
Ngm git sương
Cong mi ướm hình hài
Khuya .. ch ai
Mưa cht ướt tóc dài
Qun vào đêm
V con nước dp dnh ..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét